Il treno proiettile: con la sua strana forma raggiunge i 400 km/h

Siete in ritardo per il lavoro? Dal 2030 sarà possibile, almeno in Giappone, salire sul treno proiettile che tocca i 400 km/h

Pubblicato:

In Giappone i trasporti sono un argomento serio (addirittura questa compagnia chiede scusa se parte con 20 secondi in anticipo) e non c’è da stupirsi se sempre da terra nipponica giunge il treno proiettile, un treno dalla forma molto particolare che raggiunge i 400 km/h: si chiama Alfa-X ed è proprio il muso lungo 22 metri che gli conferisce la giusta aerodinamicità per toccare quelle velocità, francamente inimmaginabili per noi.

Progettato e costruito da Kawasaki Heavy Industries e Hitachi, il bullet train è teoricamente il treno su rotaie più veloce al mondo (presto arriverà Flixtrain in tutta Europa): teoricamente perché al momento è in fase di test e sperimentazioni che dureranno almeno tre anni; il primo viaggio di prova di Alfa-X avrà luogo venerdì 17 maggio, tra Aomori e Sendai, durante la notte. È fissata al 2030 invece la data in cui questo “shinkansen”, con 10 carrozze altamente tecnologiche, sarà pienamente operativo: i tecnici sono al lavoro per ridurre il muso di 6 metri al fine di diminuire il rumore generato ogni volta che il treno superveloce attraversa un tunnel.

Una volta entrato in servizio, questo treno proiettile sarà lanciato a una velocità massima di 360 km/h, circa 40 km/h in meno rispetto al record, ma sarà davvero difficile accorgersi della differenza (guardate cos’ha fatto questa coppia in treno per scattarsi un selfie).

คนรักรถไฟบอกเลยว่ามีร้องกรี๊ดอย่างแน่นอน เพราะว่าล่าสุดJR East หรือบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออกได้เปิดตัวรถไฟหัวกระสุนรุ่น หรือ “ชินคันเซ็น” รุ่นใหม่ล่าสุด คือรุ่น Alfa-X โฉมรถไฟรุ่นนี้ใช้รหัสย่อว่า E-956 (คาดว่าจะเรียกสั้นๆว่า Series E-9) ซึ่งข้อมูลจากทาง JR East ระบุว่า รถไฟชินคันเซ็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะสามารถวิ่งทำความเร็วได้สูงสุดที่ 400 กม./ชม. ในขณะที่รุ่นปัจจุบันนี้สามารถวิ่งได้สูงสุดเพียง 300-320 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเร็วขึ้น 10 กม. / ชม. มากกว่า รถไฟกัวกระสุข Fuxing Hao ของจีนซึ่งวิ่งในเส้นทาง กรุงปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ความโดดเด่นของรถไฟรุ่นนี้คือลักษณะของหัวรถไฟที่ยื่นออกไปยาวถึง 16 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดของรถไฟฟ้าชินคันเซ็นทุกรุ่น โดยเป็นการออกแบบมาเพื่อให้ลู่ลมมากขึ้นเพื่อลดการ Pressure Wave ที่อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนรถไฟสูญเสียการควบคุมโดยเฉพาะในขณะที่อยู่ในอุโมงค์ และยังช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารอีกด้วย.JR East กล่าวว่า “การพัฒนาชินคันเซ็นยุคต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดหลักของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าความสะดวกสบายระดับสูง สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหนือกว่า และการบำรุงรักษาที่ล้ำสมัย”.อัลฟาเอ็กซ์ ประกอบไปด้วยตู้ขบวน 10 ตู้ โดยมีส่วนหัวของตู้หมายเลข 10 ยาว 22 เมตร ทำให้ทั้งขบวนมีความยาวโดยรวมที่ 250 เมตร.ส่วนการทดสอบรถไฟขบวนจริง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในภายในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นในเส้นทาง Tohoku Shinkansen ระหว่างสถานีชินอาโอโมริ – สถานีโตเกียว และจะเปิดให้บริการจริงภายในปี 2030 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายฮอกไกโดจะขยายไปยังยังนครซัปโปโร ที่สถานีชิน – ฮาโกดาเตะ – จากปัจจุบันที่อยู่เพียงแค่เมืองฮาโกดาเตะ ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งหาสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้การเดินทางจาก ซับโปโร – โตเกียว ระยะทาง 1,160 กม. จะใช้เวลาเพียงแค่ราว 3 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ที่ความเร็วเฉลี่ย 360 กม./ชม. ซึ่งหากเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นรุ่นเดิมแล้วต่อรถไฟท้องถิ่นเพื่อไปยังซัปโปโรจะใช้เวลานาถึง 8 ชั่วโมง โดยชินคันเซ็นรุ่น Alfa-X นี้ ถือได้ว่าเป็นรถไฟหัวกระสุนที่เร็วที่สุดในโลกในปัจจุบัน.ปัจจุบันรถไฟชินคันเซ็นเปิดให้บริการมาแล้วถึง 55 ปี และมีเส้นทางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจรดใต้ มีรถไฟมาถึงเกือบ 20 รุ่น และมีสถิติความปลอดภัยสูงที่สุดในโลก โดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียว และปัจจุบันไดพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีรถไฟพลังแม่เหล็กซึ่งสามารถวิ่งด้วยความเร็วที่ 600 กม./ชม. อีกด้วย โดยการรถไฟแห่งญี่ปุ่นสายกลางก็ได้ประกาศแผนการที่จะสร้างรถไฟพลังแม่เหล็ก หรือ Maglev ชูโอะ ชิงกันเซ็ง ให้สามารถเดินทางจากโตเกียวไปยังนาโกย่า ระยะทางประมาณ 366 ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงให้ได้ ภายในปี 2027 อีกด้วย.**5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Alfa-X**1. การเบรกเป็นสิ่งที่สำคัญ รถไฟหัวกระสุนใหม่จะมีระบบเบรกอากาศบนหลังคา และยังใช้แผ่นแม่เหล็กที่อยู่ใกล้กับรางเพื่อชะลอความเร็วนอกเหนือไปจากระบบเบรคทั่วไป2. รถไฟจะมีแดมเปอร์และระบบกันสะเทือน เพื่อให้มีความมั่นคงเมื่อเดินทางผ่านโค้งรักษาความสมดุลและความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร3. Alfa-X ย่อมาจาก“ Advanced Labs สำหรับ Frontline Activity ในระบบ eXperimentation”4. รถไฟขบวนใหม่นี้ใช้รูปแบบของชินคันเซ็นรุ่น E5 ของ JR ซึ่งให้บริการเส้นทางสำคัญในญี่ปุ่นแล้ว5. JR East จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรถไฟศูนย์ควบคุมศูนย์ซ่อมบำรุงและพนักงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและรักษารถไฟให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม.ที่มา : https://edition.cnn.com/travel/article/japan-fastest-bullet-train-alfax-scli-intl/index.htmlhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-10/world-s-fastest-bullet-train-starts-high-speed-tests-in-japanhttps://youtu.be/sJBGJa8byMc.#Shinkansen #AlfaX #ชินคันเซ็น #รถไฟหัวกระสุน #รถไฟความเร็วสูง #ญี่ปุ่น.#ReporterJourney #ตามติดชีวิตนักข่าว

Pubblicato da Reporter Journey ตามติดชีวิตนักข่าว su Sabato 11 maggio 2019

Come riporta la East Japan Railway Co. “lo sviluppo degli Shinkansen di nuova generazione si basa sui concetti chiave di prestazioni superiori, un elevato livello di comfort, un ambiente operativo superiore e manutenzione innovativa”.

A proposito di prestazioni superiori, il bullet train avrà freni ad aria sulla parte superiore e piastre magnetiche in basso a cui saranno aggiunti freni convenzionali che aiuteranno in fase di rallentamento. Chissà se treni del genere saranno mai impiegati da noi e se il tempo tutto sommato record per andare da Roma a Milano verrà ulteriormente abbassato (intanto i 18enni possono girare l’Europa gratis, ecco come).

più popolari su facebook nelle ultime 24 ore

vedi tutti